Tietosuojaseloste

Imetyksen tuki ry:n verkkokaupan tietosuojaseloste

Hyväksytty Imetyksen tuki ry:n hallituksen kokouksessa 6.2.2020

Selosteessa käsiteltävät kohdat:

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
 2. Rekisteröidyt
 3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
 4. Käsiteltävät henkilötiedot
 5. Säännönmukaiset tietolähteet
 6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
 7. Henkilötietojen vastaanottajat
 8. Henkilötietojen siirrot Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 9. Henkilötietojen säilytysaika
 10. Asiakkaan oikeudet
 11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
 12. Yhteydenotot
 13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

  Rekisterinpitäjä: Imetyksen tuki ry
  Osoite: Nordenskiöldinkatu 18 A, 00250 Helsinki
  Sähköposti: itu(at)imetys.fi
  Yhteyshenkilö: Tietosuojavastaava Jenni Viljalinna

  2. Rekisteröidyt

   Verkkokaupan asiakasrekisterissä käsittelemme Imetyksen tuki ry:n verkkokaupasta varainhankintatuotteita tai jäsenyyden ostaneiden henkilötietoja.

   3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

    Henkilötietojen käyttötarkoitus on tilattuihin tuotteisiin liittyvän toimitusprosessin loppuunsaattaminen, maksusuorituksen seuranta, ja yhdistyksen kirjanpidon ja tilintarkastuksen hoitaminen.

    Henkilötietojen käsittely perustuu tuotteisiin liittyvän toimitusprosessin sekä maksusuorituksen seurannan osalta Imetyksen tuki ry:n ja tilaajan välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoon. Yhdistyksen tilitapahtumien, kirjanpidon ja tilintarkastuksen hoitaminen perustuu yhdistyksen lakisääteiseen velvoitteeseen.

    4. Käsiteltävät henkilötiedot

     Käsittelemme seuraavia asiakkaan henkilötietoja:

     • Asiakkaan nimi / yrityksen tai yhteisön nimi
     • Toimitusosoite, postinumero ja postitoimipaikka
     • Asiakkaan sähköpostiosoite
     • Asiakkaan puhelinnumero
     • Tilausajankohta
     • Asiakkaan tilaamat tuotteet ja niiden hinnat
     • Maksutapahtuman status
     • Toimituksen status
     • Sähköisen viestinnän tunnistetiedot

     5. Säännönmukaiset tietolähteet

      Käsiteltävät henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään.

      6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

       Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja niihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Näillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus ja heillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

       Imetyksen tuki ry on varmistunut siitä, että sen henkilötietojen vastaanottajat noudattavat tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

       Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

       Paperilla säilytettävä, henkilötietoja sisältävä kirjanpito säilytetään lukollisessa kaapissa, joihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.

       7. Henkilötietojen vastaanottajat

        Henkilötietoja luovutetaan:

        • verkkokaupan palveluntarjoajalle
        • maksunvälittäjälle, joka vastaanottaa asiakkaalta maksun
        • tilitoimistolle ja tilintarkastajalle kirjanpito- ja tilintarkastusvelvollisuuden täyttämiseksi
        • yhdistyksen käyttämälle pankille.

        8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

         Imetyksen tuki ry:n käyttämät sähköposti- ja pilvipalvelut sijaitsevat Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella.

         Nämä palveluntarjoajat toteuttavat Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -sopimusta.

         Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

         9. Henkilötietojen säilytysaika

          • Verkkokaupan asiakasrekisterissä henkilötietoja säilytetään kalenterivuoden loppuun asti.
          • Verkkokaupan palveluntarjoaja säilyttää tietoja omassa rekisteriselosteessaan määrittelemänsä ajan.
          • Kirjanpito ja tilitapahtumat säilytetään lainsäädännön määrittelemä vähimmäisaika.

          10. Asiakkaan oikeudet

          Asiakkaalla on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

          • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
          • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Imetyksen tuki ry:n käsittelemät henkilötiedot
          • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
          • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
          • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Imetyksen tuki ry:een, Imetyksen tuki ry käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
          • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista

          Asiakkaan tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Imetyksen tuki ry voi pyytää asiakasta tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan asiakkaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Imetyksen tuki ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

          11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

           Jokaisella asiakkaalla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asiakkaan asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli asiakas katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

           12. Yhteydenotot

            Asiakkaan oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Imetyksen tuki ry:n toiminnanjohtajalle Saija Ohtonen-Jonesille. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

            Imetyksen tuki ry
            Jenni Viljalinna
            Nordenskiöldinkatu 18 A
            00250 Helsinki

            13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

             Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 6.2.2020.

             Ostoskorisi on tyhjä

             Toimitusehdot

             Nämä toimitusehdot ovat voimassa 1.4.2021 alkaen.

             Verkkokauppaa ylläpitää Imetyksen tuki ry, joka on valtakunnallinen voittoa tavoittelematon yhdistys. Verkkokaupan tarkoitus on mahdollistaa uuden jäsenyyden ostaminen ja olemassa olevan jäsenyyden jatkaminen. Verkkokaupassa myydään myös Imetyksen tuki ry:n julkaiseman Imetysuutisia-lehden vuositilausta ja kannatustuotteita, joista saatuja tuottoja käytetään Imetyksen tuki ry:n toimintaan. Verkkokaupassa on mahdollisuus myös lahjoittaa.

             Kannatustuotteiden ja Imetysuutisia-lehden vuositilauksen ostaminen sekä lahjoituksen tekeminen on Imetyksen tuki ry:n toiminnan tukemista.

             Paytrail toimii verkkokaupan maksun välittäjänä. Paytrailin alta löytyvät maksutapavaihtoehdot ovat Visa, Mastercard, MobilePay, Osuuspankki, Nordea, DanskeBank, S-Pankki, Säästöpankki, POP Pankki, Aktia, Handelsbanken, Oma Säästöpankki ja Ålandsbanken. Paytrail on sinulle turvallinen maksutapa. Paytrail Oyj:llä (2122839-7) on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitostoimilupa.

             Pyrimme toimittamaan tuotteet viimeistään kahden viikon sisällä tilauksesta tilaajan ilmoittamaan postiosoitteeseen. Kesä- ja loma-aikoina, poikkeusoloissa sekä joskus inhimillisistä syistä toimitusaika saattaa olla normaalia pidempi.

             Tuotteilla on 14 vrk:n vaihto- ja palautusoikeus, mikäli tuote on käyttämätön ja myyntikelpoinen. Vaihto- ja palautusoikeus lasketaan siitä päivästä, kun olet vastaanottanut tilauksen. Asiakaspalautusten postikulut maksaa asiakas. Jos tuote on virheellinen, palautuksen postikulut maksaa Imetyksen tuki ry. Tilauksen postikuluja ei hyvitetä.

             HUOM: Verkkokaupan kautta maksetuilla jäsenmaksuilla, lahjoituksilla, elintarvikkeilla tai Imetysuutisia-lehdillä ei ole palautus- eikä vaihto-oikeutta.

             Palautusosoite: Imetyksen tuki ry, Nordenskiöldinkatu 18 A, 00250 Helsinki

             Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

             Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen. Yhteystietoja ei luovuteta eteenpäin, eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin tai mihinkään muuhun asiaan, mikä ei koske itse toimitusta.

             Manuaalinen aineisto sekä sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään niin, etteivät ulkopuoliset tai muut kolmannet osapuolet pääse tietoihin käsiksi. Kaikki vanhentunut tai virheellinen tieto hävitetään.

             Tuotteet ovat verottomia.

             Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa vaihto- ja palautusehdoissa mainituille tahoille. Jos paketti on vioittunut postissa, on tuotteesta tehtävä välittömästi reklamaatio postiin.             Ostoskoriin käytetyt lahjakortit